In een notendop is LiFi een draadloze technologie die gebruikmaakt van lichtgolven om een verbinding tot stand te brengen. Communicatie, internet en gegevensoverdracht zijn mogelijk via LiFi, dat ook wel het nieuwe internet wordt genoemd. Of het zijn voorganger WiFi helemaal gaat vervangen is nog maar de vraag. Wat belangrijker is, is dat er significante verschillen zijn tussen beide technologieën waardoor LiFi aantrekkelijk wordt om te gebruiken binnen bepaalde werkvelden zoals ziekenhuizen, het leger of op vliegvelden.

Wat die verschillen zijn legt HelloLiFi puntsgewijs uit.

Het verschil tussen LiFi en WiFi

LiFi en WiFi noem je waarschijnlijk in een adem en dat is niet meer dan logisch. Hoewel de woorden qua klank veel op elkaar lijken zijn de technologieën zeer verschillend.

Technologie

De manier waarop de verbinding tot stand wordt gebracht is het grootste verschil tussen beide. Waar WiFi gebruik maakt van radiogolven maakt LiFi gebruik van licht. Niet alleen is licht minder schadelijk voor de gezondheid, het is ook een stuk veiliger.

Cybersecurity

Het bereik van WiFi maakt de technologie gevoeliger voor hackers. Iedereen die binnen de radiogolflengte van een WiFi verbinding valt, heeft in principe toegang. Ook al zijn veel WiFi netwerken versleuteld met een wachtwoord maakt dat het niet onbereikbaar voor hackers. Iedereen binnen het bereik van WiFi kan proberen gegevens die op het netwerk circuleren te bemachtigen. LiFi maakt gebruik van licht, een systeem waarvan het te bereiken veld veel eenvoudiger te controleren valt. WiFi gaat door muren heen, licht niet.

Volwassenheidsfase

De volwassenheid van beide technologieën zijn zeer verschillend. Waar WiFi ver geïntegreerd is in onze samenleving staat LiFi nog aan het begin daarvan. Dat geldt ook voor de normale mens, internet en WiFi zijn onafscheidelijk in veel gedachten terwijl LiFi nog vrij onbekend is. Vooral de bewustwording van LiFi voor bedrijven en organisaties waar veiligheid en communicatie zeer belangrijk zijn, is een belangrijke stap.

Storingsgevoeligheid

Doordat WiFi gebruik maakt van radiogolven is het gevoeliger voor storingen en minder geschikt voor sectoren waar radiogolven niet gebruikt mogen worden. Denk aan ziekenhuizen en vliegvelden waar radiogolven desastreuze gevolgen kunnen hebben. In 2019 is er een vliegtuig van Air France volledig uitgerust met LiFi terwijl er geen storingen waren met de boordapparatuur.

Snelheid

Snelheid van verbinding is in de praktijk natuurlijk een hele belangrijke graadmeter. Na jaren onderzoek en ontwikkeling kan LiFi nu een verbinding tot wel 1 Gb/s genereren. Ter beeldvorming; deze snelheid komt overeen met de snelste glasvezelverbinding.

Gezondheid

In de maatschappij is gezondheid enorm belangrijk. Radiogolven roepen al jaren vraagtekens op zonder dat er enige duidelijkheid wordt verschaft. WiFi is zodanig in onze samenleving geïntegreerd dat we bijna niet meer zonder kunnen. Scholen, kinderdagverblijven en ziekenhuizen worden in dit opzicht veiliger wanneer er geen radiogolven aanwezig zijn en dat terwijl verbinding wel mogelijk blijft via licht.

De toekomst van LiFi

Zoals eerder genoemd staat LiFi voor de volgende stap, namelijk bewustwording. Het is dan ook geen doel om een technologie te vervangen. WiFi heeft ook pluspunten waar we dagelijks gebruik van maken. Het doel van LiFi is om een nieuwe technologie te introduceren met eigen sterke karakteristieken om het scala van mogelijkheden uit te breiden. Een gezondere, veiligere, meer economische en meer ecologische toekomst: dat is wat de ontwikkeling van LiFi wereldwijd voorspelt.