Ja, bij de installatie van LIFIMAX produkten worden de kabels vervangen naar computers door draadloos internet via licht. Hierdoor ontaat een grote flexibilitieit met veilig internet en tevens een snelle op – en afbouw tijd van een kampement.