Dat de technologie op onze aardbol zulke snelle en grote stappen maakt, maakt ons leven alleen maar eenvoudiger. Huishoudapparatuur wordt met elkaar verbonden om automatisch koffie te zetten in de ochtend en ‘s avonds rolgordijnen te sluiten, ziekenhuizen hebben tal van mogelijkheden om ziektes en kwaaltjes op te sporen en te behandelen en de markt van de industrie wordt steeds meer en makkelijker geautomatiseerd.

Al deze toepassingen en ontwikkelingen binnen de technologie vragen om een aantal benodigdheden. Verbinding is daar een hele belangrijke van. Dat kan door middel van kabels of elektromagnetische straling – WIFI. Alhoewel de technologie ons vooruit helpt, zijn met name elektromagnetische golven voor sommige industrieën een struikelblok. Dat hoeft echter niet zo te zijn sinds LiFi in het leven is gekomen.

In dit artikel wordt informatie geboden over elektromagnetische golven, de voor- en nadelen voor diverse toepassingen en wordt de kracht van LiFi in vergelijking genomen.

Wat zijn elektromagnetische golven?

Elektromagnetische golven zijn golven van elektromagnetische energie die zich door de ruimte verspreiden. Ze komen voort uit trillingen van elektrische en magnetische velden die op elkaar staan. Dit maakt dat ze zich zonder materiële dragers kunnen verspreiden, gewoon door de ruimte. Er zijn verschillende soorten elektromagnetische golven met elk een eigen andere golflengte en frequentie. De diverse soorten worden elk voor andere einddoelen gebruikt. De soorten die bekend zijn, zijn als volgt:

  • radio- en microgolven
  • infraroodstraling
  • zichtbare licht
  • ultraviolette straling
  • röntgenstraling
  • gamma-straling

Zijn elektromagnetische golven schadelijk voor de gezondheid?

Een lastige maar veel gestelde vraag. De antwoorden zijn helaas niet eenduidig waardoor het lastig wordt om één conclusie te trekken. Dat is ook niet mogelijk aangezien elektromagnetische golven in enorm veel verschijningen voorkomen.

Een aantal soorten elektromagnetische golven kunnen mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Dit hangt af van de frequentie, intensiteit en blootstellingstijd. Er is nog veel onderzoek nodig om de exacte gevolgen op de gezondheid vast te kunnen stellen betreffende alledaagse apparaten zoals mobiele telefoons en antennes voor 5G/6G/7G.

Op de lange termijn kan blootstelling aan hoog energetische golven zoals röntgenstraling en gamma-straling leiden tot serieuze gezondheidseffecten. Deze stralingen zijn namelijk een stuk sterker.Er zijn ook wetenschappelijke studies die aantonen dat lagere frequentie elektromagnetische golven zoals die van elektrische en magnetische velden, geen directe schade veroorzaken aan de gezondheid van de mens.

Elektromagnetische golven

Elektromagnetische golven en LiFi

Er zijn echter ook situaties in verschillende bedrijfstakken waar het enorm belangrijk is dat elektromagnetische golven ongestoord het werk kunnen doen wat zij moeten doen. Het is zelfs cruciaal voor onze veiligheid en gezondheid dat dit gebeurt. In deze omgevingen kan het vraagstuk ontstaan hoe er verbinding kan worden gecreëerd welke de elektromagnetische werking niet verstoord.

Voor dit soort situaties biedt LiFi de perfecte eigenschappen. LiFi staat voor draadloos internet via licht. In een aantal situaties is dit heel bruikbaar. LiFi verstoort namelijk geen elektromagnetische golven.

Ziekenhuizen, elektromagnetische golven en LiFi

Een flink aantal apparaten in ziekenhuizen maken gebruik van elektromagnetische golven. Verbinding wordt dankzij LiFi weer mogelijk. De installatie vraagt ook niet om een enorme hoeveelheid kabels. MRI-scanners kunnen ongestoord gebruikt worden terwijl dokters en artsen een snelle, veilige verbinding hebben.

Vliegtuigen, elektromagnetische golven en LiFi

Vliegvelden zijn niet alleen een hotspot van fysiek verkeer, ook voor verkeer dat niet met het blote oog zichtbaar is. Verbinding op een vliegveld is cruciaal. LiFi zorgt voor het snelste internet, het veiligste internet en verstoord geen elektromagnetische golven. Bekabeling in vliegtuigen kan op deze manier ook verminderd worden.